Títols

Teatre sobre la vida adulta de Jesús (segle XVI)

13,50 
ISBN: 978-84-8415-557-7
Data de publicació: 30/10/2003
Nombre de pàgines: 296
Col·lecció: Biblioteca Marian Aguiló
Matèria: Teatre

Estudi i edició de cinc peces del Manuscrit Llabrés, descobert a Mallorca l'any 1887 per l'erudit Gabriel Llabrés i Quintana, i conservat actualment a la Biblioteca de Catalunya. Aquest manuscrit del segle XVI conté quaranta-nou peces teatrals i constitueix un corpus impressionant per a l'estudi del teatre representat a les esglésies mallorquines al final de l'edat mitjana i els inicis del Renaixement.