Títols

Estudi sobre els noms de lloc de Tavertet, situat a la muntanya de Collserola, aplegats en tres àmbits: l’assentament humà, el relleu i la vegetació, i els cursos de l’aigua, precedits d’una notícia geogràfica i històrica del terme.