Títols

Scripta Mirabilia és un lliber amicorum l'objectiu del qual és doble: per una part vol ser un sensible memorial a la docència, a la recerca i a la transferència de coneixements; i, per l'altra, un reconeixement a la insigne tasca desenvolupada per la Dra. Immaculada Socias i Batet, professora emèrita d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona i Visiting Research del Institute of Fine Arts de la New York University.
La publicació està formada per més d'una cinquantena d'articles signats per prestigiosos professor/es i investigador/es, nacionals i internacionals de les principals universitats europees i americanes (Barcelona, Girona, Lleida, Valladolid, Gènova, Venècia, Ioannina, Nova York), i d'altres institucions, com la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, la Biblioteca de Catalunya, la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, l'Institut d'Estudis Catalans, el Museu Diocesà de Tarragona, el Museo Nacional del Prado o la Hispanic Society of America.

"Amb el suport de la Diputació de Tarragona"