Títols

Sant Joan XXIII i la pau al món

10,00 
ISBN: 978-84-9883-658-5
Data de publicació: 16/01/2014
Nombre de pàgines: 112
Col·lecció: El Gra de Blat
Matèria: Religió

Poc abans de morir, amb l'encíclica Pacem in terris sant Joan XXIII alçà la veu perquè el diàleg i no les armes sigui allò que ajudi a solucionar els problemes entre les nacions, Els quatre pilars de la pau –veritat, justícia, amor i llibertat– continuen essent les bases morals del progrés de la humanitat i per això és útil rellegir la seva encíclica amb ulls d'avui.