Títols

Una selecció de gravats cultes i populars que van del segle XVI al segle XX, procedents gairebé tots de la col·lecció de la Biblioteca del Monestir de Montserrat. Es presenten acompanyats d'un llibre curosament editat, que conté les descripcions i explicacions de cada gravat.