Títols

Roc Riera Rojas

ISBN: 978-84-8415-568-3
Data de publicació: 04/12/2003
Nombre de pàgines: 200
Col·lecció: Vària
Matèria: Art i Arquitectura

La família de Roc Riera Rojas ha promogut aquest esplèndid volum per donar a conèixer l'obra i la personalitat artística d'aquest il·lustrador i pintor. El llibre vol analitzar la seva aportació artística al país en una època que, per condicionaments polítics i socials, avui és encara prou desconeguda. L'obra distingeix clarament les tres facetes artístiques inicials: la il·lustració, la pintura i la publicitat i les il·lustra amb mostres d'aquesta producció: originals, còpies, proves de litògraf, etc. Un CD adjunt incorpora gairebé 700 imatges més, ofereix una informació més exhaustiva de la producció de l'artista i ofereix als estudiosos una classificació per anys, editorials, col·lectius, títols i autors, que possibilita l'ampliació d'estudis paral·lels.