Títols

Revistes del fons americà de la biblioteca Josep M. Figueras

16,90
No disponible
ISBN: 978-84-7256-880-8
Data de publicació: 24/10/1994
Nombre de pàgines: 398
Matèria: Bibliografia, Biblioteconomia

Aquest llibre és la catalogació de les revistes que, provinents de diverses donacions, formen part del fons americanista. El Centre d'Estudis d'Història Contemporània - Biblioteca Josep M. Figueras s'ha dedicat, d'ença de l'any 1967, a una tasca de conservació i sistematització dels testimonis documentals de la Guerra Civil i, de la història contemporània de l'estat espanyol, amb especial referència als de tema català.