Títols

República i indústria a Sabadell

ISBN: 978-84-9883-756-8
Data de publicació: 22/04/2015
Nombre de pàgines: 208
Col·lecció: Biblioteca Serra d'Or
Matèria: Història Contemporània

La indústria, cada cop més diversificada, però dominada per la fabricació llanera, va condicionar l'evolució social i política de Sabadell als anys trenta. La conflictivitat laboral hi va ser destacada i en el sector de la construcció s?assoliren les cotes més elevades de violència. l'any 1932 dins del moviment obrer es produïren canvis. Va aparèixer un nou sindicat moderat de la construcció, la Societat de Paletes i Manobres de Sabadell, alhora que la Federació Local de Sindicats, comandada pels trentistes, va trencar amb la CNT, que va quedar reduïda a un Sindicat d'Oficis Diversos. El Gremi de Fabricants va ser l'organització corporativa per excel·lència. Defensava els interessos dels agremiats i alhora impulsava la creació d'organitzacions patronals, com la Federació Tèxtil. l'articulació patronal, i al seu entorn el conjunt de les classes benestants, tingué el seu punt culminant després de la virulència dels Fets d'Octubre, quan la ciutat va quedar sota el control dels revolucionaris. Entre les solucions proposades per recuperar l'ordre social, la burgesia va demanar i va aconseguir un major contingent de força pública.
Tots aquests aspectes són estudiats detallada-ment en aquest llibre, que representa una important aportació a la història econòmica i social de la Catalunya dels anys de la Segona República.