Títols

Relectures de l’escriptura a la llum del Concili Vaticà II. La vinya

18,00 
ISBN: 978-84-9883-734-6
Data de publicació: 11/03/2015
Nombre de pàgines: 248
Col·lecció: Scripta Biblica
Matèria: Religió

El Concili Vaticà II, i en especial la constitució dogmàtica Dei Verbum, ha estat determinant per a l'exegesi i per a la teologia catòliques dels darrers cinquanta anys. Arran d'aquesta avinentesa (1965-2015) ens ha semblat que calia dedicar dos volums a l'esdeveniment conciliar.
l'article de capçalera dels dos volums és obra de tres autors que han viscut de primera mà l'aplicació de la Dei Verbum als estudis bíblics. A més, en aquest primer volum es proposa l'anàlisi del càntic de la vinya (Is 5,1-7). Successivament, se n?estudien el text masorètic, acompanyat del Targum, i el text hebreu tal com es troba en el primer rotlle d'Is de la primera cova de Qumaran. Segueixen tres estudis sobre les quatre versions de la paràbola dels vinyaters: Mc, Mt, Lc i Tom. La pregunta de fons en tots ells és el grau d'incidència d'Is 5 i del Sl 118 en cadascuna de les versions. Els comentaris d'Is 5, fets pels Pares del segle IV-V, tanquen un segment ric i variat. La pluralitat d'interpretacions pertany al moll de l'os de la tradició bica