Títols

La Regla de sant Benet, escrita originàriament en llatí al segle VI a Itàlia, és un codi que resumeix la saviesa de la vida monàstica i és, en definitiva, una iniciació a la vida cristiana, al seguiment sense condicions de Jesucrist sota el guiatge de l'Evangeli, es converteix en la base del monaquisme a Occident.