Títols

Acurada edició de la Regla de sant Benet, text clàssic de l'espiritualitat occidental, seguit encara avui pels monjos i les monges benedictins i cistercencs. Text llatí i text català acarats, amb introduccions excel·lents, notes i índex molt complets.