Títols

RANDA 88 (2022) HOMENATGE A JOSEP AMENGUAL I BATLE, II

Sumari

Badaluc en la toponímia, per Cosme Aguiló
Evolució de les actituds lingüístiques dels jóvens a Eivissa entre la transició i l'actualitat, per Bernat Joan i Marí
Ramon Llull no va abandonar la seva família, per Albert Soler
L'interès de l'editor Iu Salzinger en l'obra de la lul·lista mallorquina sor Anna Maria del Santíssim Sagrament, per Rosa Planas Ferrer
Les càtedres de Teologia moral i Teologia positiva de la Universitat Lul·liana i Literària de Mallorca (1692-1830), per Rafael Ramis Barceló
Historia i telogia: l'aura sagrada de Salomó, far de les nacions cap a la Jerusalem gloriosa, per Francesc Ramis Darder
Biniali i la seva església, per Mn. Pere Fiol i Tornila i Mn. Joan Parets i Serra
El santuari de Lluc i la seva influència en els pobles de Biniali i Sencelles, per Jordi Llabrés i Sans
La inscripció del prevere (T)eutici: esglésies extramurs a l'antiguitat tardana i a l'edat mitjana a Tarragona, per Joan Menchon i Bes
Pedro Antonio Juano (1744-1814). Un bisbe polèmic del començament de segle XIX, per Miquel Àngel Casanovas Camps