Títols

RANDA 87 (2022) HOMENATGE A JOSEP AMENGUAL I BATLE, I

Sumari

Pròleg, per Josep Massot i Muntaner

MAGO, un canvi de paradigma: de l'indigenisme a la romanització a l'illa de Menorca, per M. Cristina Rita Larrucea

Capitells altmedievals a Mallorca, segles VI-VIII, per Rosa Maria Aguiló Fiol i Joana Maria Palou i Sampol

"Homes del nord" a les Illes Balears (I): L'expedició de Björn Ragnarsson Járnsida Ironside (859-861), per Margalida Bernat i Roca

Les pintures murals de la volta de l'església dels Socors a Ciutadella de Menorca. Una proposta de lectura iconogràfica i iconològica, per Pere Manel Marquès i Carreras

Quan Formentera va pertànyer al municipi d'Eivissa (1870-1889), per Felip Cirer Costa

Isidor Macabich: aportació a l'estudi del folklore d'Eivissa, per Joan Gomila Pere

L'epistolari entre Maria Antònia Salvà i Octavi Saltor, per Francina Capellà i Margalida Tomàs