Títols

RANDA 86 (2021) D'Alfred Morel-Fatio a Baltasar Porcel

Sumari

Alfred Morel-Fatio i les Illes Balears, per Josep Massot i Muntaner
Alfred Capó, un pastor metodista exiliat a l’Uruguai, per Josep Massot i Muntaner
Miquel dels Sants Oliver i Gabriel Alomar en la cruïlla del Tercer Centenari del Quixot, per Carles Cabrera
Camilo José Cela, Baltasar Porcel i Llorenç Villalonga o l’entreforc d’una amistat, per Carles Cabrera
El primer Porcel i la suggestió pel món mariner, per Carles Cabrera