Títols

RANDA 84 (2020) BISBES DE LLEIDA D’ORIGEN MALLORQUÍ

 

Sumari

 

Introducció, per Albert Cassanyes Roig

Les fonts de l’Arxiu Capitular de Lleida, per Ana Carles Sánchez

Els arxius capitulars, custodis de la memòria dels bisbes. Les fonts de l’Arxiu capitular de Mallorca, per Joana M. Pastor Perelló

Antoni Cerdà, bisbe de Lleida (1449-1459, per Albert Cassanyes Roig

Miquel Tomàs de Taixequet (ciutat de Mallorca, 1528 – Lleida, 1578). Un mallorquí , fill d’un poble lliure, protagonista de la reforma del dret canònic posttridentí, i bisbe de Lleida, per Josep Amengual i Batle

Josep Miralles Sbert, bisbe de Lleida (1914-1925) per Jaume Barrull Pelegrí

L’arquebisbe-bisbe Josep Miralles Sbert, titual de Mallorca (1930-1947), per Pere Fullana Puigserver

La formació dels eclesiàstics a l’època moderna: notes sobre el principat de Catalunya i el Regne de Mallorca, per Rafael Ramis Barceló

La formació dels clergues a l’edat contemporània. El seminari Conciliar de Sant Pere de Mallorca: un model de seminari apologètic, per Rafael Mas Tous