Títols

RANDA 81 (2018) HOMENATGE A PERE GABRIEL, 4

 

Sumari

 

La difícil relació entre Miquel Ferrà i mossèn Alcover, per Francesc Lladó

Els inicis d’un projecte social i educatiu modern. El moviment esportiu

catòlic: el cas de Mallorca (1913-1915), per Pere Fullana Puigserver

Els conflictes d’«un home a qui no li passà res mai». Miquel S. Oliver vist

per Antoni Rubió i Lluch i Agustí Calvet, Gaziel, per Damià Pons

Les commemoracions durant la Segona República i a l’exili, per Maria Llombart Huesca

Joan Estelrich i l’origen de la guerra civil, per Josep Massot i Muntaner

Mateu Sancho Gayà, memòries de guerra, per Jaume Morey Sureda

Bibliografia de Pere Gabriel