Títols

Ramon Martí d’Eixalà: un exponent de l’escola jurídica catalana del segle XIX

ISBN: 978-84-9883-421-5
Data de publicació: 26/10/2011
Nombre de pàgines: 328
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Biografies i Memòries, Filosofia

A partir del llegat jurídic de Ramon Martí d'Eixalà la present obra pretén indagar en el pensament de l'autor alhora que abordar les inquietuds legals que transitaren durant la primera meitat del segle XIX. El codi de comerç de 1829 i el tarannà internacional que sempre ha conreat el dret mercantil es plasmen en les institucions mercantils que Ramon Martí d'Eixalà tracta en el seu manual. Pel que fa al dret civil, les pinzellades al dret civil català marquen tot el discurs legal, però el desenllaç del tractament d'institucions com el matrimoni o el tema successori, entre altres, és inesperat. La conjectura: jurista català versus llengua catalana i defensa del dret català, es capgira. El llegat filosòfic ocupa també una part de l'obra, però des de la perspectiva britànica. És el seny català el que enllaça amb terres escoceses, a través d'autors distants, però tanmateix preocupats pel tan quotidià sentit comú.