Títols

Aquest llibre del Moviment de les famílies de Natzaret, recull en diversos apartats d'algunes meditacions i reflexions sobre la pregària. Aquests apartats inclouen la meditació, les trobades amb Déu, la pregària en períodes de purificacions i el camí de les purificacions interiors.