Títols

PIU-PIU 49 - ESTIU 2022 - MEU-MEU un artista de debò
Dibuixos: Montse Fransoy
L'Albert es treballador
Veient-lo tan angoixat
I entre papers rebregats
Amb bigotis, cua i mans
Tots li diuen: <És genial!>
Per saber-ne més

DOSSIER PER ALS PARES
Presentació (Montse Ginesta)
Anem al museu? (Ramón Sarlé)
Calonge, un pobre de llibres a l'Empordà (Núria Mañé)
Llegim: Llibres sobre museus, art i artistes (Blanca Hernández)
Moco Museum Barcelona (Ramón Sarlé)