Títols

Pierres de Provença (1650): estudis i edició crítica

19,00 
ISBN: 978-84-9191-140-1
Data de publicació: 09/09/2020
Nombre de pàgines: 328
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Literatura

El present volum és el fruit d'una investigació sobre la novel·la anònima francesa Pierres de Provença i sobre la versió catalana corresponent, per tal de posar-la al dia des d'una doble vessant: per una banda, ofereix l'edició crítica del primer testimoni català conservat, l'edició de Sebastià de Cormellas impresa a Barcelona el 1650; per l'altra, acompanya l'edició amb un estudi aprofundit d'aquesta obra tant en l'àmbit romànic com en el de la literatura catalana. S'hi fan aportacions en aspectes desatesos per la historiogra?a literària, com ara el gènere, la temàtica, la transmissió o la repercussió literària. El resultat reivindica i palesa el paper de l'obra en la tradició prosística catalana de l'edat moderna, ja que es tracta d'un text que va ser imprés i llegit en català de forma contínua durant els segles XVII i XVIII.