Títols

Perspectives i llambregades

ISBN: 978-84-9883-577-9
Data de publicació: 06/03/2013
Nombre de pàgines: 192
Col·lecció: Vària
Matèria: Espiritualitat

En una primera aproximació, les dues paraules del títol reflecteixen el contingut del llibre i les dues actituds amb què l'autor s'enfronta amb la realitat sobre la qual vol treballar. La més característica és la de l'observador que fa una llambregada a un esdeveniment, un paisatge, unes persones. S'hi veu l'observador, el periodista, l'investigador, que ens vol transmetre com l'afecta allò que veu o una notícia que li arriba, tot copsant-ne alhora la dimensió ètica. L'altra actitud ve en un moment posterior, i és la feina de l'historiador, de l'assagista, del pensador que ens en vol oferir la perspectiva.