Títols

Biografia de Pere Tarrés i Claret, jove metge i sacerdot que visqué durant la primera meitat del segle XX, amb una intensitat espiritual i humana admirable, amb una simplicitat d'Evangeli que traspua en tot. A través d'aquest llibre podem resseguir les llums i les ombres de tota la història de la Catalunya contemporània, des del 1905 fins al 1950, i se'ns hi presenta com un testimoni constant de fe, que pot donar encara lliçons de coratge i d'optimisme.