Títols

Per una història diatòpica de la llengua catalana

ISBN: 978-84-9883-082-8
Data de publicació: 22/01/2009
Nombre de pàgines: 264
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Llengua

Joan Veny, en aquest llibre, fa aportacions a diversos aspectes de la història del català: la contribució genovesa a la formació del lèxic, la presència d'italianismes en els nostres diccionaris i el camí per on han arribat, una història dels manlleus a diverses llengües, etc. Precedit d'una succinta presentació històrica de la llengua catalana, amb les seves vicissituds, agressions, entrebancs i reviscolament.