Títols

Aquest llibre és la versió catalana d'una obra que, en l'original francès, ha merescut un notable reconeixement internacional. L'obra, resultat d'una àmplia recerca d'investigadors i ensenyants, proposa un mètode sistemàtic d'ensenyament a partir d'un treball sobre les diverses formes d'oralitat. Els autors són catedràtics de didàctica a la Universitat de Ginebra.