Títols

QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA 239 – Pensar l’art

EDITORIAL

 

MONOGRÀFIC

Pensar l’art

 

Dades

El consum i la pràctica artística a Catalunya. Sergi Mosteiro i Francesc Sala

 

Pensament

La imatge i la crisi del judici. Marie-José Mondzain

 

Creació

Hierofania. Fragments sobre art. Jaume Subirana

 

Església

Una arquitectura en diàleg. La gènesi del Centre Abraham de la Vila Olímpica. Josep Rom

 

Arts i lletres

Pintar per extingir. Josep M. Lluró

Moses und Aron, cim inacabat del dodecafonisme. Josep Barcons

El concepte d’art al llarg de la història. Joan Ramon Triadó

 

Diàleg

La icona: art, teologia i espiritualitat. Sebastià Janeras

 

Ciència i tecnologia

Bellesa i veritat: algunes reflexions des de les icones de la ciència. David Jou

 

Educació

Art, creativitat i educació. Lluís Vallvé

 

Publicacions

Pere Lluís i Font: l’ofici de pensador cristià d’ençà del Concili Vaticà II. Un itinerari intel·lectual, d’Andreu Marquès.

Francesc Torralba Rosselló: L’era de la hipermemòria. Revisionisme i falsificació històrica, d’Elena Yeste.

 

Mirador

Oriol Domingo