Títols

Paisatges i escenaris de Santiago Rusiñol (París, Sitges, Granada)

ISBN: 978-84-8415-196-8
Data de publicació: 16/03/2000
Nombre de pàgines: 208
Col·lecció: Textos i Estudis de Cultura Catalana
Matèria: Art i Arquitectura, Biografies i Memòries, Història de la Literatura

Aspectes generals de la biografia de Rusiñol, personatges vinculats en algun moment de la seva trajectòria vital i artística, la importància que tingueren per a ell les estades a Granada, la passió que sentí vers el geni del Greco, etc. Un llibre que aplega articles que, partint de l'anàlisi autobiogràfica de l'obra rusiñoliana, es concreten en diversos episodis literaris i artístics del personatge. Al capdavall, l'art i la literatura configuraren, de sempre, no solament la vocació artística sinó la motivació vital del personatge.