Títols

Ordre i desordre: revolució, transgressió i sexualitat en l’obra de Llorenç Villalonga

ISBN: 978-84-9191-091-6
Data de publicació: 12/02/2020
Nombre de pàgines: 240
Col·lecció: Casa Museu Llorenç Villalonga
Matèria: Literatura

«El gran mèrit d’aquest assaig és l’extraordinari treball de síntesi que representa, fruit d’una profunda i acurada assimilació de les idees exposades tant als articles periodístics com a les obres de creació de Llorenç Villalonga. Raül
David Martínez Gili desmunta els tòpics que habitualment caracteritzen els estudis sobre l’escriptor, i ho fa mitjançant
una aproximació que si bé empra els binaris que coneixementre els quals els termes epònims i més suggeridors,
ordre i desordre aconsegueix posar en relleu la continuïtat d’aquests principis i la manera en què entren en joc a través del temps. El fil conductor, la ‘genealogia’ dels personatges villalonguians, contextualitzada amb referència als grans esdeveniments de la història europea (i la francoalemanya en particular), revela una coherència potser insospitada del pensament de l’escriptor, encara que sobre la qüestió del gènere femení/les dones, encara no està tot dit.»