Títols

Onomàstica i dialectologia

ISBN: 978-84-7826-742-2
Data de publicació: 15/10/1996
Nombre de pàgines: 232
Col·lecció: Biblioteca Serra d'Or
Matèria: Llengua

En aquest llibre, Joan Veny, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, posa en relleu, en clara síntesi i abundosa exemplificació, les relacions entre onomàstica i dialectologia, dues disciplines que es fecunden mútuament; classifica, interpreta i amplia materials toponímics de diversos noms de persona i teixeix una semblança i valoració de figures rellevants de l’onomàstica i la dialectologia: Moreu-Rey, Moll i Coromines. D’alguns d’aquests estudis es desprenen pautes de treball suggestives per a afrontar la monografia toponímica d’un poble o resseguir, amb tots els seus avatars i incidències, l’ascendència lingüística d’un nom de persona.