Títols

Un volum de gairebé mil pàgines que conté un suplement als nou volums anteriors de les «Obres completes» de Torras i Bages, preparat per Josep Massot i Muntaner, un recull de sermons inèdits del Dr. Torras, transcrits i comentats per Alexandre Olivar, i un extens índex de noms i matèries dels volums I-IX de les «Obres completes» del Dr. Torras, redactat per mossèn Andreu Soler i Soley, utilíssim per molts conceptes.