Títols

L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya va ser una institució dirigida per Francesc Pujol, de l'Orfeó Català, fundada a Barcelona l'any 1922, gràcies a una donació de Concepció Rabell de la qual era marmessor Rafael Patxot i Jubert, amb l'objectiu de promoure la cerca i recollida de literatura i música populars dels Països Catalans. Els materials trobats eren posteriorment destriats, estudiats i publicats.
Aquest volum és l'edició facsímil del tercer volum de Materials de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Un volum d'un enorme interès i exhaurit des de fa molts anys.