Títols

Obra assagística i narrativa

18,00 
ISBN: 978-84-9883-404-8
Data de publicació: 02/06/2011
Nombre de pàgines: 328
Col·lecció: Biblioteca Marian Aguiló
Matèria: Prosa

El present volum permet conèixer l'obra assagística de l'enginyer agrònom i escriptor Bartomeu Forteza Pinya (Palma, 1894-1957), publicada a la premsa de l'època (Sóller, La Veu de Mallorca..., però, principalment, La Nostra Terra), que fins ara havia restat dispersa i, per tant, invisible. El seu aplec permet distingir una vessant sociopolítica, reveladora del projecte nacionalista d'acció cultural i política característic de la Generació de 1917, i una altra de literària, d'especial importància, atès que situa Bartomeu Forteza com un dels escassos representants, en el context mallorquí, d'una crítica literària rigorosa. El compromís ètic i una vasta cultura configuren un perfil fàcil de reconèixer a la burgesia liberal europea de la seva època. Per altra part, el recull de l'obra narrativa conté una novel·la curta de caràcter autobiogràfic i un relat poscostumista. Aquest volum ve a completar, doncs, la recuperació de l'autor, l'obra poètica del qual, dins les coordenades estètiques de la segona generació de l'Escola Mallorquina, va esser editada recentment amb el títol Les veus estèrils.