Títols

Noms de casa del Bruc i la tipologia arquitectònica dels seus edificis

ISBN: 978-84-9883-957-9
Data de publicació: 27/02/2018
Nombre de pàgines: 128
Col·lecció: El Montserratí
Matèria: Història, Art i Arquitectura

Fruit de dues recerques de primera mà, aquesta obra recull dos estudis d´índole diferent però complementaris. D'una banda, a partir de fonts orals, una exhaustiva recopilació de noms i renoms de casa del Bruc. De l'altra, la tipologia dels edificis bruquetans més representatius (masies, hostals, cases de tipus divers), realitzada sobre el terreny. El conjunt del llibre aplega un bagatge de la memòria col·lectiva que cal preservar i estableix, alhora, la classe d'edificis que mantenen al Bruc els noms tradicionals. En definitiva, una aportació remarcable al coneixement del patrimoni cultural i social de la vila i el seu terme.