Títols

Morfologia i fonologia catalana i romànica: Estudis diacrònics

ISBN: 978-84-8415-993-3
Data de publicació: 20/12/2007
Nombre de pàgines: 240
Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner
Matèria: Llengua

En aquest volum es recullen vuit articles sobre morfologia històrica catalana i romànica. El gruix del recull el formen una sèrie de set articles que desenvolupen una anàlisi i interpretació de l'evolució divergent de la flexió verbal catalana, la qual s'emmarca en el context de l'evolució romànica.