Títols

Montserrat, un Magníficat de roca

ISBN: 978-84-9191-095-4
Data de publicació: 05/02/2020
Nombre de pàgines: 136
Col·lecció: Vària
Matèria: Història

El pare Bernabé Dalmau, director de «Documents d’Església» i ben conegut pels seus nombrosos llibres, ens ofereix una suggestiva panoràmica del culte a Montserrat a partir de la lapidària frase de sant Joan Pau II que dóna títol a l’obra. Els tres conceptes de Roca, Magníficat i Montserrat permeten passar de la funcionalitat litúrgica dels espais sagrats a la devoció popular mariana a través de la descripció de la vida sacramental, en el marc de les particularitats de l’any litúrgic. Hi ha una volguda mescla d’història, narració, reflexió i costumari, i també alguna exemplificació, sense pretendre dir-ho tot. Perquè l’obra pugui tenir un ressò més ampli, s’hi ha afegit la traducció castellana i anglesa.