Títols

Montserrat al llindar del tercer mil·lenni

ISBN: 978-84-7826-899-3
Data de publicació: 22/12/1997
Nombre de pàgines: 160
Col·lecció: Biblioteca Serra d'Or
Matèria: Montserrat, Religió

Montserrat és un lloc en el qual natura, cultura i cristianisme convergeixen en una realitat única i incomparable, no sempre percebuda i compresa amb tota la seva riquesa i complexitat pels pelegrins i visitants del santuari. Els treballs reunits en aquest volum volen reflexionar, sense pretensions d’exhaustivitat, sobre què és Montserrat en l’actualitat, on es troba en aquest moment i cap on va en aquests moments que ens encaminen inexorablement vers un nou mil·lenni. El futur de Montserrat és a les mans no només dels monjos, sinó de tot el poble català. És responsabilitat de tots, de la comunitat benedictina i dels qui se senten vinculats amb Montserrat, que la seva missió, que no és sinó un servei d’acolliment, diàleg, vivència i celebració festiva de la fe, promoció de la cultura i dels valors humans més genuïns, es pugui dur a terme de la manera més apropiada.