Títols

Miscel·lània Pere Bohigas, 3

ISBN: 978-84-7202-552-3
Data de publicació: 15/04/1983
Nombre de pàgines: 400
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

15506 Miscel·lània Pere Bohigas 3

Joseph Gulsoy. La història del català neguit
Joan Veny. Influència del diccionari català-llatí de Font sobre el de Torra (s. XVII)
Arseni Pacheco. L’anàlisi de la passió amorosa en alguns textos del segle XV. Anatomia d’un gènere en embrió
Curt Wittlin. La primera traducció castellana de «Lo libre de les dones» de Francesc Eiximenis
Marçal Olivar. Noves precisions sobre la infantesa de Bernat Metge
Josep Romeu i Figueras. Pere March, «Al punt com naix comença de morir»
Albert G. Hauf. El lèxic d’Ausiàs March: primer assaig de valoració i llista provisional de mots i de freqüències
Jordi Pinell I Pons. «Cor Salvatge», dels trobadors a Ausiàs March, d’Ausiàs March a Carles Riba
Germà Colon. Els vocabularis barcelonins d’Ausiàs March al segle XVI
Guiseppe E. Sansone. El «Tirante» de Lelio Manfredi
Guiseppe Grilli. Excés d’oralitat i carnaval a la cultura urbana entre manierisme i barroc
Amadeu-J. Soberanas i Lleó. L’arquebisbe López Peláez, defensor de la llengua catalana
Joan Antoni Paloma. Correspondència entre Josep Carner i el pare Miquel d’Esplugues
Sigles