Títols

Miscel·lània Pere Bohigas, 1

ISBN: 978-84-7202-456-4
Data de publicació: 19/10/1981
Nombre de pàgines: 270
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Germà Colon i Domènech. Pròleg
Philip D. Rascio. El tractament català dels grups de nasal o líquida més oclusiva, a la llum de la documentació medieval: precisions fonològiques
Jordi Bruguera. La locució prepositiva «de part», el present històric i el perfet perifràstic en la Crònica de Jaume I
Francesc de B. Moll. Un «nombrament» que no és castellanisme
Anna Maria Compagna Perrone Capano. Català i italià en els comptes d’un mas reial de la Puglia a mitjan segle XV
Emili Casanova. Mots no registrats al DCVB, usats per A. Canals
Rudolf Brummer. Hi ha un model literari per al Libre de contemplació en Déu de Ramon Llull?
Lola Badia. No cal que tragats eximpli dels romans
Jaume Riera I Sans. Les obres catalanes de Mossé Natan (segle XIV)
Joan M. Coromines. Estructura dialèctica de Lo somni de Bernat Metge
Joan Gili, Lucidari. («Profecia» rimada de la casa d’Antequera)
August Bover I Font. Notes sobre les traduccions no castellanes de l’Spill de la vida religiosa
Pep Vila. Un manuscrit de Fontanella
Joana Escobedo. Un manuscrit inèdit de Rafael d’Amat i Cortada, Baró de Maldà
Rosa Cabré. Epistolari Benito Pérez Galdós-Josep Yxart
Josep Massot I Muntaner. Un altre epistolari de Maria-Antònia Salvà
Artur Quintana. Materials per al coneixement de la literatura popular catalana a Aragó