Títols

Miscel·lània Lídia Pons, 1

17,00 
ISBN: 978-84-9191-239-2
Data de publicació: 20/09/2022
Nombre de pàgines: 280
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Beatrice Schmid. Xavier Montoliu Pauli, Pròleg
Bernat Garrido i Domènech. Un testimoni de català escrit de l’any 976: el pacte feudal de Minimilla de Pladecorts
(Vallespir) i el comte Oliba Cabreta de Cerdanya
Jordi Ginebra Serrabou. Sintaxi del verb clicar Salvador Rebés Molina. Palmira Jaquetti presentada per Marià Manent. El destí de les Cançons de muntanya
Javier Giralt Latorre. María Teresa Moret Oliver. Variació lèxica a la Franja d’Aragó
Maria-Pilar Perea. Una quinzena de cartes de Benet Roura Barrios a Antoni M. Alcover
José Enrique Gargallo Gil. Garbera de refranys romànics de Sant Sebastià (i Sant Fabià)
Jordi Domènech Vicedo. Remigi Vicedo Sanfelipe, col·laborador d’Antoni M. Alcover
Maria-Rosa Lloret. Jesús Jiménez. Restriccions fonològiques i morfològiques en les combinacions de pronoms febles
del valencià
Carles Riera. Vocabulari d’apotecaries dels segles XVII-XVIII
Aitor Carrera. Les designacions de l’esbarzer en aranès. Dels germans occitans del català romeguera a la probable
infiltració d’un terme nord-occidental més enllà dels confins de la llengua
Joan Veny. L’alternança [dz] / [ts] intervocàliques en català oriental