Títols

Miscel·lània Jordi Carbonell, 6

ISBN: 978-84-7826-458-2
Data de publicació: 14/10/1993
Nombre de pàgines: 310
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Antònia Carré El lèxic de l’Espill de Jaume Roig present en les Regles d’esquivar vocables o mots grossers o pagesívols
Jordi Castells-Cambray. Apunts en brut sobre Tirant lo Blanc
Guillem Calaforra. Un text quatrecentista sobre Alfons el Magnànim: La Memòria sobre la mort del Senyor Rey
Alfred Agustí I Farreny. Els concilis de la Tarraconense. Algunes aportacions a la història de la llengua catalana
August Bover i Font. Dos goigs sardo-catalans: sant Baldiri de Càller i la Verge del Roser
Andreu Murillo i Tudurí. Notes per afegir a una aproximació al segle XVIII de Menorca
Xavier Vall i Solaz. La «Fàbila jocosa de l’àguila i l’escarabat» de Guillem Roca i Segui, i els seus precedents
Antònia Tayadella. L’atzavara no floreix fins que velleja. Aproximació a la trajectòria literària de Marià Vayreda
Antoni M. Badia i Margarit. El Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana com a precedent de la normativa composicional
Josefina Salord Ripoll. La catalanitat menorquinista del «Butlletí de Nostra Parla»
Maria Lourdes Soler i Marcet. L’amor com a deu vital o letal de la novel·la catalana moderna
Manuel Garcia Grau. La qüestió de la llengua catalana segons la premsa castellonenca (1939-1954)
Joan Bastardas. Sobre la persistència del significat etimològic
Pere Balañà i Abadia. Assaig breu de taxonomia de les etimologies toponímiques
Artur Quintana i Font. Encara més capcirs: els parlars orientals de Sarró (Baixa Ribagorça Occcidental)