Títols

Miscel·lània Jordi Carbonell, 3

ISBN: 978-84-7826-363-9
Data de publicació: 23/10/1992
Nombre de pàgines: 340
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Guiseppe Tavani. Consideracions sobre la funció persuasiva dels espectacles joglarescos
Vicent Escrivà i Caudeli. Els refranys en el Tiran lo Blanc
Francesc Massip. Elements teatrals de la processó del Corpus de Tortosa (segle XIV-XVII)
Aberlard Saragossà i Alba. Sobre l’autoria de les Regles de esquivar vocables o mots grossers o pagesívols
Enric Prat. Pep Vila. L’entremès del ball dels ermitans
Antoni Mas i Miralles. La substitució del registre eclesiàstic: el cas d’Elx
Maite Salord Ripoll. Els entremesos traduïts per Vicenç Albertí: recreació literària i incorporació de la realitat menorquina
Isabel Paulo. L’animalogia en les novel·les de Mercè Rodoreda
Montserrat Villas i Chalamanch. L’iberisme: factor revitalitzador de la coneixença entre Catalunya i Portugal
Antoni Arnal i Bella. Algunes notes entorn de «La reconstrucció del llenguatge literari català», de Josep Calveras
Anna Gavarró. Sobre alguns compostos adjectivals del català
Michel Camprubi. Més sobre la referència espacial en català
P. Namúrov. Un problema de la lexicografia bilingüe i de la traducció: l’expressivitat del verb català i del rus
Rafael Lemus i Arce. Algunes consideracions sobre la recerca terminològica en el llenguatge botànic
Jordi Bruguera. Pompes, bombes i bobanys