Títols

Miscel·lània Jordi Carbonell, 2

ISBN: 978-84-7826-276-2
Data de publicació: 24/12/1991
Nombre de pàgines: 286
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Carles Miralles. Raons de Mirra en boca de Carmesina (Encara un altre plagi de Roís de Corella en el «Tirant lo Blanc».
Carles Garriga. Caldesa i Carmesina: Roís de Corella plagiat en el «Tirant lo Blanc»
Antoni Serrà Campins. El text dialogat d’un ball al·legòric de l’època barroca
Maria Paredes i Baulida. Notes sobre una versió literària dels Salms feta a Menorca el 1840
Lourdes Sánchez Rodrigo. Atracció i rebuig del modernisme català a la cultura espanyola del final del segle XIX
Joan-Lluís Mafrany. Els obrers, l’anarquisme i la llengua catalana en el tombant de segle
Joan Julià I Muné. L’epistolari Schädel-Alcover i l’inici de la lingüística catalana
Joan Antoni Mesquida I Cantallops. Aproximació a l’anàlisi dels adjectius dins Poemes bíblics de Joan Alcover.
Margalida Pons. «La columna de foc» (La solitud de Gabriel Alomar)
Santi Cortés. Tres revistes valencianes de postguerra
Vicent Simbor Roig. «Totes les bèsties de càrrega»: La hipèrbole de la irracional quotidianitat catalana
Lluís Alpera. La narrativa d’Isa Tròlec: Un cas interessant per a una revisió en la seua bibliografia crítica
Joaquim Viaplana. Sobre la flexió nominal en català
Ramon Carreté. Locucions amb entrada composta al DGLC i al DLC