Títols

Miscel·lània Jordi Carbonell, 1

ISBN: 978-84-7826-257-1
Data de publicació: 26/08/1991
Nombre de pàgines: 378
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Giuseppe Tavani. Pròleg
Vicent Escrivà. Ausiàs March, senyor de la paraula
Curt Wittlin. Observacions sobre el «Psalteri» de Joan Roís de Corella i d’altres traduccions dels Salms
Josep Closa Farrés. Tradició clàssica i humanística a Pere Serafí i el poema «La gesta d’un jove enamorat»
Salvador Reus i Belmar. Dos elogis mallorquins de la llengua (Segle XVII)
Antoni-Joan Pons. Joan Ramis i els primers anys de la conquesta espanyola de Menorca (1781-1793)
Joaquim Martí Mestre. El Coloqui nou entre el tio Pelut, Sardineta y Polseres, un testimoni escrit dels avalots del 1801 al País Valencià
Joan Requesens i Piqué. Nòtules verdaguerianes
Maria Àngela Cerdà i Surroca. Modernisme simbòlico-esotèric a Catalunya
Gabriella Gavagnin. La teoria poètica de Víctor Català
Josep Massot i Muntaner. Joan Estelrich i la guerra
Maria Josepa Gallorfré i Virgili. La censura franquista davant la llengua
M. Pau Cornadó i Teixidó. Les arrels bíbliques del déu espriuà
Joan Castaño i Garcia. Aproximació a la bibliografia de la Festa o Misteri d’Elx
Philip D. Rasico. Els topònims «Illa», «les Illes» i afins al Rosselló i a d’altres dominis dialectals del català
Albert Manent. «Gotxa», un dialectalisme oblidat pels grans diccionaris
Lídia Pons i Griera. Algunes relacions entre els canvis fonètics i els fenòmens psíquics
M. Teresa Cabré i Castellví. Aspectes sobre la neologia: la «novetat lèxica» a través de dos diaris catalans