Títols

Miscel·lània Jordi Bruguera, 3

ISBN: 978-84-9883-784-1
Data de publicació: 26/11/2015
Nombre de pàgines: 232
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Història de la Literatura

Josep-David Garrido i Valls. Dos noms que fan la cosa: Catalunya i Principat
Albert Hauf. In te domina speravi. Presència del Psalterium Majus B.M. Virginis en la Vita Christi d’Isabel de Villena
Albert Rossic. Diàleg entre Mart i Venus (fragment d’una obra dramàtica del segle XVII)
Kálmán Faluba. El subjuntiu present al català dels anys 1713-1714
Antoni Arnal. Sobre els límits del manlleu lingüístic: a propòsit d’unes paraules de Benito Pérez Galdós
Jesús Alturo i Perucho. «La Venus de Milo» de Carles Riba en la versió manuscrita
Margarida Trias. La dona en l’obra de J. V. Foix
Emili Casanova. Els canvis lingüístics entre la primera i la segona edició de l’obra de Xavier Casp
Ildikó Szijj. Les formes d’imperatiu dels verbs dir i fer en les llengües iberoromàniques
Marta Prat Sabater. Interferències lingüístiques entre català i castellà en el context universitari: l’expressió escrita
Abelard Saragossà. El gènere en la GNV (2006). Ciència i ideologia
Jaume Medina. Sobre alguns mots fantasma en el català actual