Títols

Miscel·lània Jordi Bruguera, 1

ISBN: 978-84-9883-643-1
Data de publicació: 04/12/2013
Nombre de pàgines: 272
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Història de la Literatura

Antoni Ferrando i Francés. Pròleg
Germà Colón Domènech. Un abecé de valencià antic
Joan Mahiques Climent. Helena Rovira i Cerdà. Goigs valencians en dos plecs poètics de la Biblioteca Comunale Augusta de Perugia
Josep Moran i Ocerinjauregui. Nom comú i nom propi segons Thomas Hobbes
Margalida Tomàs. Ramon Picó i Campamar: tres discursos
Maria-Pilar Perea. Isidor Marí. «La santa causa de la pàtria »: la relació epistolar entre Isidor Macabich i Antoni M. Alcover
Francesc Foguet i Boreu. La crítica teatral de Domènec Guansé a «La Publicitat» i a «La Rambla» (1931-1936)
Mercè Biosca. Karoly Morvay. Notes sobre la traducció de la fraseologia moncadiana
Joan Veny. Pronúncia diftongada de [o], [u] (oliva > auliva) i pronúncia monoftongada de [əw] / [aw] (rautija > rutija) en posició àtona
Jordi Colomina. Coneiximent o coneixement? Visió panromànica i assaig d’explicació d’una irregularitat de la normativa