Títols

Miscel·lània Joaquim Molas, 5

16,50
No disponible
ISBN: 978-84-9883-236-5
Data de publicació: 07/04/2010
Nombre de pàgines: 278
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Història de la Literatura

Sergi Gascón Urís. Manuscrits francesos del Llibre dels Àngels d’Eiximenis a la Bibliothèque Nationale de París
Jordi Colomina. Atényer, (a) plegar, arribar i ésser junt en el Curial e Güelfa
Eduard Baile López. «Amau a qui us ama» (Nòtules sobre el lèxic eroticoamorós del Tirant lo Blanch)
Joaquim Juan-Mompó. Aportacions lingüístiques de la Vida de sancta Catherina (València, 1511)
Guillem Alexandre Amengual Bunyola. Fortuna del Diccionari Figuera: el Diccionario Mallorquín-Castellano de algunos términos que tienen alguna analogía con la ciencia veterinaria de Joan Pastor
Joan Alegret. Presentació i anàlisi de la novel·la Lo cant de les veritats (Barcelona, 1857)
Jordi Malé. Per una educació militar. Lectura política d’un sonet de J. V. Foix
Miquel M. Gibert. El teatre de bulevard en les vetllades selectes (1922-1924) de l’empresari Josep Canals
Vicent Santamaria de Mingo. J. V. Foix i els simulacres. Entre la literatura i la teoria del coneixement
Carles Miralles. En el no-res de la sorra, ningú
Faust Ripoll Domènech. L’Acció Editorial Coordinada de les Lletres Catalanes
Glòria Bordons. Reflexos de l’Antic Testament en l’obra de Joan B