Títols

Miscel·lània Joan Veny, 8

ISBN: 978-84-8415-793-9
Data de publicació: 23/06/2006
Nombre de pàgines: 326
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Història de la Literatura

Cosme Aguiló Adrover. "Bullirà el mar com la cassola en forn". El món mariner en la poesia d'Ausiàs March
Anna Cornagliotti. Nova edició del Decreto nova forma pro navibus del 29 d'agost del 1498 (Arxiu de l'Estat de Gènova)
Carola Duran Tort. Un viatger empedreït. Benet Roura i Barrios, ambaixador de la literatura catalana
Jordi Malé I Pegueroles. Letizia, un conte de Poe, però amb Espriu i amb un humor de por
Miquel Sbert Garau. Valor simbòlic de la veu a la performance
Santiago Martínez Arrieta. Domergue Sumien. Els lligams entre català i occità: alguns problemes de representació, descripció i estandardització
Emili Casanova Herrero. Dialectalismes i arcaismes en el Diccionari Corachan de Medicina (1936): l'exemple del valencià i del Canon d'Avicenna
Claudia Pons Moll. Lingüística teòrica i dialectologia. Aplicacions de la teoria de l'optimitat al català de les Illes Balears
Hèctor Moret Coso. Zoònims d'origen mossàrab: mortifuig i marfull
Joan Lluís Monjo i Mascaró. Apunts per a un estudi retrospectiu del dialecte tarbener
Joan Ignasi Servera Vila. L'argot dels caçadors de la contrada de Campos
Lluís Payrató Giménez. Breus apunts introductoris per a un projecte de dialectologia catalana del gest