Títols

Miscel·lània Joan Veny, 6

ISBN: 978-84-8415-687-1
Data de publicació: 28/04/2005
Nombre de pàgines: 288
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Cristina Borau i Morell. Marcel·la Niel, Artur Quintana Font, Un testament occità, suposadament català, de l'any 1247 procedent de Lizarra al País Basc
David J. Viera. Jordi Piqué Angordans. La Itàlia medieval en les narracions eiximenianes
Lluís Gimeno Betí. Un document de Morella de 1339: edició i estudi lingüístic
Joan Armangué i Herrero. Les primeres «Ordinacions» del Castell de Càller (1347)
Narcís Garolera. Dotze cartes inèdites de Jacint Verdaguer
Josep Clara Resplandis. Lletres d'Antoni M. Alcover al bisbe i al president de la Diputació de Girona
Josep Massot i Muntaner. Antoni M. Alcover i l'Institut d'Estudis Catalans (1924)
Joan Martí i Castell. Llengua i identitat nacional. L'obra de Pompeu Fabra
Pilar Arnau i Segarra. Primera aportació a l'epistolari del republicà mallorquí Pere Capellà
Olívia Gassol i Bellet. La funció de l'art a Postals d'Itàlia, de Jordi Sarsanedas
Joan Bastardas. Sis nòtules per a Joan Veny
Antoni Maestre Brotons. Des les narracions de cada dia a les narracions literàries: l'anècdota
Aina Torrent-Lenzen. Indexicalitat i comunicació verbal d'emocions en català