Títols

Miscel·lània Joan Veny, 5

ISBN: 978-84-8415-628-4
Data de publicació: 10/09/2004
Nombre de pàgines: 294
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Joan M. Furió Vayà. El verb en valencià en el segle XVI. Estudi de vint documents de la Germania en relació amb la diacronia i amb altres obres del període
Xavier Luna-Batlle. Variació històrica i dialectal dins els Secrets d'agricultura (1617) de Miquel Agustí
Joan Carles Villalonga Terrassa. «Vol saber, un qui té poch que fer...». Unes curioses pràctiques d'aritmètica d'Antoni Fontirroig (s. XVII)
Xavier Gomila Pons. Senyals d'orelles en un llibre menorquí de v. 1849
Antoni Maria Badia Margarit. De Mirèio de Frederic Mistral a Mireia de Maria-Antònia Salvà: divagacions a la recerca d'un mètode
Joan Julià I Muné. Francesc de B. Moll, lingüista aplicat
Carles Cortés Orts. La supervivència de la tradició popular del sainet en l'escena valenciana del primer terç del segle XX
Carles Miralles. L'amor, la poesia. Per una lectura del poema «La flor inversa» d'Enric Casassas
Tià Anguera. "Lluca", un fòssil lingüístic del Camp de Tarragona
Montserrat Badia i Cardús. «Alguns apunts sobre «La cacera de l'àliga», etnotext recollit a Sant Privat d'en Bas
Francesc Bernat i Baltrons. Jaume Torres i Estradé, Collamec-mecoll. Estudi dels mots emprats en català per expressar el concepte de «dur una persona a les espatlles i/o l'esquena»
Maria-Rosa Lloret. Efectes col·laterals de la desinència zero en la flexió verbal algueresa
Abelard Saragossà Alba. L'accentuació de les ee en els texts valencians. Per un tractament sistemàtic i complet