Títols

Miscel·lània Joan Bastardas, 4

ISBN: 978-84-7826-145-1
Data de publicació: 12/11/1990
Nombre de pàgines: 272
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Carles Garriga. Somnis eròtics: entre el mite i la fisiologia
Antoni M. Badia i Margarit. Punts de confluència entre la versió llatina i la versió catalana de la «Crònica» de Jaume I
Josep Antoni Ysern Lagarda. La «Legenda aurea» i el «Recull d’eximplis»
Maria Paredes Baulida. Antoni Febrer i Cardona, traductor d’Horaci: una versió de «Carmina» I, 4
Maria del Carme Bosch i Juan. Jaume Rodoreda i Joan Muntaner, amics i amants de les muses llatines
Jordi Ginebra. Una enquesta lingüística a mitjan segle XIX
Pere J. Quetglas. Cap a la recuperació del llegat lexicogràfic de J. Balari
August Bover i Font. La festa literària de Banyuls de la Marenda (1883)
Carles Miralles. Del matí del dia abans a la nit del dia (Per començar a llegir Canigó)
M. Isabel Pijoan i Picas. Per a una lectura hermenèutica de la simbòlica de «Llibre de Sinera» de Salvador Espriu
Albert Bastardas i Boada. Situació, factors i perspectiva de l’ús del català: un cop d’ull
Joseph Gulsoy. El desenvolupament de la «l» final de síl·laba en català, II
Germà Colón Domènech. L’«arner», el «bernat pescaire» i una metàfora magnificant
Juli Moll i Gómez de la Tía. Triom o triümf?
Júlia Todolí. Les funcions pronominals en el català del País Valencià