Títols

Miscel·lània Joan Bastardas, 3

ISBN: 978-84-7826-127-7
Data de publicació: 09/05/1990
Nombre de pàgines: 298
Col·lecció: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Matèria: Llengua, Història de la Literatura

Jaume Pòrtulas. Vides gregues i vides provençals
Montserral Villas i Chalamanch. Entorn de la llengua de la Disputació d’en Buc ab son cavall
J. Closa Farrés. Lo dolç cant: Entorn de la traducció de la Divina Comèdia de Dant Alighieri per Andreu Febrer (1429)
Josep Izquierdo. El concepte «prosa de cancelleria»: importància i contingut a través de la historiografia lingüística
Tomàs Martínez i Romero. L’obra del comanador Miquel Estela
Josep Romeu i Figueras. Pere Serafí, «Càntich de amors»: anàlisi i context petrarquista i renaixentista
Joan Armangué. Covadonga García-Toraño- Naufragi i memòria (els goigs sards de Santa Maria Navarrese)
Ramon Carreté Parera. Els «barbarismes» d’Antoni Careta als diccionaris del segle XIX
Santi Cortés. L’aportació valenciana a les revistes literàries clandestines de postguerra: «Esclat»
Victòria Alsina i Keith. La censura en el Diccionari General de la llengua catalana
Loreto Busquets. Quanta, quanta guerra... o el procés d’individuació
Ferran Carbó. Reflexions sobre la negació en la poesia de Joan Vinyoli
Joan Martí i Castell. Teià versus Taià i la disciplina lingüística
Joan-Rafael Ramos i Alfajarín. La variació i la interferència lèxico-semàntiques en la comunitat de parla de Borriol
Bibliografia